Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Απόψε πήρε άδεια...

και με την τσέπη γεμάτη...

τραβάει για την πόλη!

Καλά να περάσεις, γιε μου!