Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Φάγαμε την 101, γιε μου!

Το ημερόμετρο έπαψε να μετράει, γιε μου, μα εμείς φάγαμε και την 101, γιε μου!